Belastingrechter in opleiding met (zeer) ruime juridische werkervaring

Full time
WO
Den Haag
Tax
€ 7 224,00
Solliciteer nu!

Belastingrechter in opleiding met (zeer) ruime juridische werkervaring


Omschrijving vacature

Een rechter ziet iedereen
Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? En bent u een zeer ervaren (> 15 jaar) fiscalist met civiel effect en wilt u, na bijvoorbeeld een carrière als belastingadviseur of fiscaal advocaat, onafhankelijk en onpartijdig met het recht bezig zijn? Dan is de overstap naar de rechterlijke macht wellicht iets voor u.

Van belang is dat u ruime, specialistische, ervaring heeft op het rechtsgebied belastingrecht, meer in het bijzonder op het deelgebied van de winstbelastingen of de omzetbelasting. Verder kunt u snel en effectief werken en beschikt u over goede communicatieve eigenschappen.

Binnen rechtbank Den Haag hebben we per 1 januari 2021 een opleidingsplaats beschikbaar voor een zeer ervaren fiscalist. Het betreft een vacature met een specialistisch karakter. U wordt opgeleid binnen het belastingrecht en na uw (succesvolle) opleiding zult u in beginsel werkzaam zijn binnen team Belastingrecht van de rechtbank Den Haag.

Indien u een opleidingsplaats wordt aangeboden, zal in overleg met u een opleidingsplan worden gemaakt waarin afspraken over de vormgeving en duur van de opleiding een plaats hebben. Tijdens de opleiding zult u al grotendeels werkzaam zijn bij team Belastingrecht van de rechtbank Den Haag.

Om voor deze opleidingsplaats in aanmerking te komen, heeft u:
• de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
• de Nederlandse nationaliteit;
• ten minste vijftien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 januari 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.223,- en maximaal € 7.224,- bruto bij een 36-urige werkweek.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u in beginsel bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

Wie zijn wij

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering).

Team Belastingrecht Den Haag
Het team Belastingrecht behandelt geschillen op het terrein van de Rijksbelastingen, lokale belastingen, als ook (inkomens)toeslagen en studiefinanciering. Het team bestaat, naast de teamvoorzitter, uit een hoofd juridische ondersteuning, een operationeel leidinggevende administratie, rechters, medewerkers juridische ondersteuning, medewerkers administratieve ondersteuning, een roosteraar en een managementondersteuner.

Werkzaamheden

De procedure
De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op telefoon (088) 361 1025 of per e-mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 39. In week 41 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen via het secretariaat van het gerechtsbestuur via telefoonnummer (088) 361 2021.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot woensdag 12 augustus 2020 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

Wij vragen

  • De meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  • De Nederlandse nationaliteit
  • Ten minste vijftien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak

Wij bieden

  • Een salaris van minimaal € 5.223 en maximaal € 7.224 bruto bij een 36-urige werkweek
Solliciteer nu!
Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken.

Contact informatie

Prins Clauslaan 60

2595 AJ Den Haag

088-3611025

Bezoek website
Hoe werkt het

Stap 1

U vindt een interessante vacature.

Stap 1

Stap 2

Via de solliciteerbutton vult u uw naam en e-mail in.

Stap 2

Stap 3

Via de verzendknop stuurt u uw gegevens en naar de vacaturehouder welke contact met u opneemt rondom uw interesse.

Stap 3

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren

Solliciteer hier

Het online platform Taxlive richt zich op de hoog gekwalificeerde fiscale professional werkzaam bij advieskantoren, bedrijven, overheid en rechtspraak. Hét kennisplatform voor de fiscalist biedt o.a. nieuws, verdieping, opinie en koppelingen naar relevante Navigator artikelen.