Stafjurist met taakstelling kenniscentrum cybercrime (1 fte)

Full time
WO
Den Haag
Legal
€ 5 003,97
Solliciteer nu!

Stafjurist met taakstelling kenniscentrum cybercrime (1 fte)

Omschrijving vacature

De stafjurist legt met betrekking tot de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden verantwoording af aan de coördinator en de raadsheer/onderzoeker van het Kenniscentrum Cybercrime. De stafjurist verricht zijn/haar werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid.

De stafjurist heeft een spilfunctie binnen het Kenniscentrum Cybercrime:

• Je bent het aanspreekpunt voor alle contacten en degene die reageert op binnenkomende berichten.
• Je neemt kennis van, signaleert ontwikkelingen en voert inhoudelijk onderzoek uit ten aanzien van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van cybercrime, digitale opsporing en digitaal bewijs.
• Je hebt een organiserende rol ten aanzien van alle activiteiten die intern en extern worden ontplooit.
• Je signaleert ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie en het beheer van het Kenniscentrum.
• Je hebt een rol als kritische sparringpartner ten opzichte van de senior-raadsheer/coördinator en de raadsheer/onderzoeker, zowel ten aanzien van organisatorische als inhoudelijke onderwerpen.

Wie zijn wij

Het gerechtshof Den Haag heeft twee afdelingen, Strafrecht en Civiel recht, en een team
Belastingrecht. De afdeling Strafrecht heeft drie juridische teams, te weten team Specialisten, team Rotterdam en team Den Haag. Aan het hoofd van elk team staat een teamvoorzitter die de inzet van de medewerkers binnen het team organiseert en er zorg voor draagt dat de afgesproken resultaten worden gerealiseerd. De teamvoorzitters leggen daarvan verantwoording af aan de afdelingsvoorzitter.
Het Kenniscentrum is fysiek ondergebracht bij de afdeling strafrecht van het Gerechtshof Den Haag. Functioneel valt het Kenniscentrum onder het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak.

Het Kenniscentrum heeft als doel bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering van de Rechtspraak als geheel, derhalve van rechters én juridisch medewerkers, zowel uit de eerste als uit de tweede lijn. Daarbij vormt uitgangspunt alle relevante informatie en kennis over de aandachtsgebieden binnen het Kenniscentrum te concentreren en deze te delen met de gerechten. Met behulp van diverse door het Kenniscentrum ontwikkelde activiteiten en kennisproducten wordt ingezet op optimaal geïnformeerde en dus deskundige rechters en juridisch medewerkers.

Het Kenniscentrum bestaat momenteel uit een senior-raadsheer als coördinator (0,4 fte) en drie onderzoekers, te weten een raadsheer/onderzoeker (0,4 fte), een stafjurist/onderzoeker (1,0 fte) en een juridisch medewerker (0,4 fte). De coördinator opereert onder de verantwoordelijkheid van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak en is verantwoordelijk voor het functioneren van het Kenniscentrum, voor de kwaliteit en het toegekende budget. De onderzoekers zijn belast met het inhoudelijk beheren van het Kenniscentrum.

Werkzaamheden

Een functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Onze arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend geregeld via de collectieve arbeidsovereenkomst Rijk (de CAO Rijk).

• Afhankelijk van de werkervaring een salaris in de functieschaal 11 (maximaal € 5.003,97 voor 36 uur) Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar (artikel 2.2 Arbeidsovereenkomst CAO Rijk). Bij goed functioneren kan deze worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
• Verlof van 144 + 21,6 vakantie-uren (IKB uren) bij een werkweek van 36 uur.
• Een individueel keuzebudget (IKB-budget) van 16,37% van je jaarsalaris. Hierin zijn onder andere de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen;
• Pensioenopbouw volgens het ABP.
• Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.
• Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wat we van je vragen
Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch en oordeelvormend vermogen en je kunt je schriftelijk en communicatief uitstekend uitdrukken. Je werkt zorgvuldig en bent stressbestendig. Je bent goed in het plannen en organiseren. Tevens ben je een enthousiaste collega die zelfstandig werkt, maar daarnaast een actieve bijdrage levert aan de goede sfeer binnen het team. Om deze functie op goed niveau uit te kunnen oefenen beschik je over tenminste:
• Academisch werk- en denkniveau.
• Afgeronde universitaire studie Nederlands recht of Fiscaal recht, of gelijkwaardige (juridische) opleiding en werkervaring.
• Kennis van het (volledige) rechtsgebied van de betreffende afdeling, in het bijzonder het materiële en formele commune strafrecht.
• (Bij voorkeur aantoonbare) affiniteit met de technische aspecten van cybercrime, digitale opsporing en digitaal bewijs.
• Kennis van automatiseringsvraagstukken/gebruikte geautomatiseerde systemen en ervaring met gangbare applicaties binnen een Windows-omgeving, zoals de applicaties binnen Microsoft Office.
Interesse?
Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij het Gerechtshof iets voor jou. De sollicitatietermijn sluit op 31 augustus 2020.
De gesprekken vinden plaats tussen 1 en 18 september 2020

Heb je eerst nog vragen over de inhoud van de vacature? Neem dan contact op met
Christiaan Baardman, coördinator van het Kenniscentrum Cybercrime/voorzitter van de cyberkamer, 06 –26556502 of Sander de Vries, stafjurist bij het Kenniscentrum Cybercrime, 06-25656510.

Je kunt je sollicitatie richten aan mevrouw mr C.M. Derijks, teamvoorzitter, afdeling strafrecht, team Specialisten.
Bijzonderheden:
• Informatie over de sollicitatieprocedure kan opgevraagd worden bij Dorenda Burggraaff HR-adviseur via hrm.hof-dh@rechtspraak.nl of via 06- 52830466
• Een detachering behoort tot de mogelijkheden.
• Wij verzoeken je uitsluitend te reageren, indien je aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen voldoet.
• Je dient altijd een Verklaring omtrent gedrag te overleggen bij indiensttreding, tenzij je al werkzaam bent binnen de Rechtspraak.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken.

We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.

Wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Afgeronde universitaire studie Nederlands recht of Fiscaal recht of gelijkwaardige (juridische) opleiding en werkervaring
 • Kennis van het (volledige) rechtsgebied van de betreffende afdeling - in het bijzonder het materiële en formele commune strafrecht
 • (Bij voorkeur aantoonbare) affiniteit met de technische aspecten van cybercrime - digitale opsporing en digitaal bewijs
 • Kennis van automatiseringsvraagstukken/gebruikte geautomatiseerde systemen en ervaring met gangbare applicaties binnen een Windows-omgeving zoals de applicaties binnen Microsoft Office

Wij bieden

 • Afhankelijk van de werkervaring een salaris in de functieschaal 11 (maximaal € 5.003.97 voor 36 uur)
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar (artikel 2.2 Arbeidsovereenkomst CAO Rijk)
 • Bij goed functioneren kan deze worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Verlof van 144 + 21.6 vakantie-uren (IKB uren) bij een werkweek van 36 uur
 • Een individueel keuzebudget (IKB-budget) van 16.37% van je jaarsalaris. Hierin zijn onder andere de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen
 • Pensioenopbouw volgens het ABP
 • Goede regelingen voor ouderschapsverlof
 • studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer
 • Ook heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket
Solliciteer nu!
Gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag behandelt strafzaken, civiele zaken en belastingzaken in hoger beroep.

Contact informatie

Prins Clauslaan 60

2595 AJ Den Haag

088-3611025

Bezoek website
Hoe werkt het

Stap 1

U vindt een interessante vacature.

Stap 1

Stap 2

Via de solliciteerbutton vult u uw naam en e-mail in.

Stap 2

Stap 3

Via de verzendknop stuurt u uw gegevens en naar de vacaturehouder welke contact met u opneemt rondom uw interesse.

Stap 3

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren

Solliciteer hier

Het Nederlands Juristenblad (NJB) is dé toonaangevende bron voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies, wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia en biedt U een signaleringsfunctie voor wetgeving, rechtspraak, literatuur, nieuws, evenementen en juridische vacatures.