Rechter bij het Gerecht van de Europese Unie

Full time
WO
Legal
Solliciteer nu!

Rechter bij het Gerecht van de Europese Unie

 

Omschrijving vacature

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van de Nederlandse rechters in het Gerecht van de Europese Unie. De Nederlandse regering zal kandidaten voordragen voor deze posities. Voor een van de twee posities wordt een kandidaat via een openbare sollicitatieprocedure gekozen.

De benoemingsperiode loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2028. Herbenoeming voor zes jaar is mogelijk. De benoeming vindt plaats door de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in onderlinge overeenstemming na raadpleging van het adviescomité ex artikel 255 VWEU.

Ten behoeve van de voordracht wordt een aanbeveling aan de betrokken ministers uitgebracht door een aanbevelingscommissie bestaande uit onder meer de President van de Hoge Raad en de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gesprekken met de commissie vinden plaats in week 43 (25 – 29 oktober) en 44 (1 – 5 november).

Wie zijn wij

De Minister van Buitenlandse Zaken doet de voordracht aan de Ministerraad mede namens zijn ambtgenoten van Justitie & Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Werkzaamheden

Functie-eisen

De kandidaat die de Nederlandse regering voordraagt:

 • biedt alle waarborgen voor onafhankelijkheid en is bekwaam hoge rechterlijke ambten in Nederland te bekleden;
 • beschikt over grondige kennis van het recht van de Europese Unie;
 • is in staat om zich mondeling en schriftelijk effectief in het Frans uit te drukken;
 • beschikt over relevante internationale ervaring en kan rekening houden met de verschillende rechtsculturen binnen de Europese Unie;
 • beschikt in beginsel over rechterlijke ervaring. Het ontbreken ervan moet worden gecompenseerd doordat de kandidaat anderszins voor het ambt gekwalificeerd is.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisomschrijving: Vergoeding volgens het protocol van het Hof van Justitie EU.
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 6 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging)
Minimaal aantal uren per week: 40
Maximaal aantal uren per week: 40

Bijzonderheden

Ten behoeve van de voordracht wordt een aanbeveling aan de betrokken ministers uitgebracht door een aanbevelingscommissie bestaande uit onder meer de President van de Hoge Raad en de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gesprekken met de commissie vinden plaats in week 43 (25 – 29 oktober) en 44 (1 – 5 november).

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun gemotiveerde sollicitatiebrief (inclusief CV en publicatielijst) richten aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid en Rechtsbescherming en uiterlijk 4 oktober 12:00 uur per e-mail sturen aan h.bosdriesz@minjenv.nl

Inlichtingen over de functie en de procedure kunnen worden ingewonnen bij de secretarissen van de aanbevelingscommissie, prof. mr. dr. J. Langer (Ministerie van Buitenlandse Zaken, tel: 06-52503167, e-mail: jurian.langer@minbuza.nl) en mr. dr. H. Bosdriesz (Ministerie van Justitie en Veiligheid, tel: 06-50080858, e-mail: h.bosdriesz@minjenv.nl).

Zij die de aandacht willen vestigen op naar hun mening geschikte kandidaten, worden verzocht dit binnen 2 weken na publicatie van deze advertentie schriftelijk te doen op bovengenoemd e-mailadres.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Wij vragen

 • De kandidaat biedt alle waarborgen voor onafhankelijkheid en is bekwaam hoge rechterlijke ambten in Nederland te bekleden
 • De kandidaat beschikt over grondige kennis van het recht van de Europese Unie;
 • De kandidaat is in staat om zich mondeling en schriftelijk effectief in het Frans uit te drukken
 • De kandidaat beschikt over relevante internationale ervaring en kan rekening houden met de verschillende rechtsculturen binnen de Europese Unie
 • De kandidaat beschikt in beginsel over rechterlijke ervaring. Het ontbreken ervan moet worden gecompenseerd doordat de kandidaat anderszins voor het ambt gekwalificeerd is

Wij bieden

 • Vergoeding volgens het protocol van het Hof van Justitie EU
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contractduur: 6 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging)
 • Minimaal aantal uren per week: 40
 • Maximaal aantal uren per week: 40
Solliciteer nu!
Rijksoverheid

Het Gerecht is één van de rechtsprekende instanties van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De functie van het Gerecht is onder andere de behandeling van beroepszaken tegen instellingen, organen en instanties. Dit kan gedaan worden door natuurlijke, rechtspersonen en lidstaten. Toezicht op de uitleg van de verdragen en toepassing van het gemeenschapsrecht vallen onder het Hof van Justitie.

Contact informatie

2925 Luxenburg

telefoon

Bezoek website
Hoe werkt het

Stap 1

U vindt een interessante vacature.

Stap 1

Stap 2

Via de solliciteerbutton vult u uw naam en e-mail in.

Stap 2

Stap 3

Via de verzendknop stuurt u uw gegevens en naar de vacaturehouder welke contact met u opneemt rondom uw interesse.

Stap 3

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren

Solliciteer hier

Het Nederlands Juristenblad (NJB) is dé toonaangevende bron voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies, wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia en biedt U een signaleringsfunctie voor wetgeving, rechtspraak, literatuur, nieuws, evenementen en juridische vacatures.