Plaatsvervangend leden (belast met oordelende taak gelijke behandeling)

Full time
WO
Utrecht
Legal
Solliciteer nu!

Plaatsvervangend leden (belast met oordelende taak gelijke behandeling)

Omschrijving vacature

Het plaatsvervangend Collegelid neemt als lid van meervoudige raadkamers deel aan de behandeling van verzoeken om een oordeel die getoetst worden aan de gelijkebehandelingswetgeving. Na een inwerkperiode is er tevens de mogelijkheid om – in overleg met de voorzitter van het College – ingezet te worden als unus of als voorzitter van een meervoudige kamer.

Uitgangspunt is dat een plaatsvervangend Collegelid tussen de zes en tien keer per jaar wordt ingedeeld op zittingen. Daarnaast is er tenminste eenmaal per jaar een plenaire vergadering met de Collegeleden en plaatsvervangend Collegeleden waarin de actuele ontwikkelingen binnen het oordelenproces worden besproken. Het laagdrempelige karakter van de verzoekprocedure bij het College maakt dat zittingen niet altijd ruim tevoren worden ingeroosterd. Dit vergt enige flexibiliteit bij de inzetbaarheid als plaatsvervangend Collegelid.

Voorwaarde voor benoeming tot plaatsvervangend lid is dat een Verklaring omtrent het Gedrag kan worden overlegd. In verband met de onafhankelijkheid van het College komen  ambtenaren die werken onder de verantwoordelijkheid van een minister niet in aanmerking voor benoeming (artikel 17 lid 3 van de Wet College voor de Rechten van de Mens).

Wie zijn wij

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines.

Werkzaamheden

Wij zoeken goede juristen, nieuwsgierige mensen en kritische denkers die een bijdrage willen leveren aan de missie van het College. Het plaatsvervangend Collegelid heeft de graad van Master op het gebied van het recht (of een daaraan gelijkgestelde titel in de rechtsgeleerdheid) behaald en heeft ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring. Kennis van en ervaring met de toepassing van gelijkebehandelingsnormen binnen het arbeidsrecht of sociaalzekerheidsrecht is een pré. Verder is het wenselijk dat het plaatsvervangend Collegelid beschikt over aantoonbare relevante maatschappelijke ervaring.

Competenties

De volgende competenties zijn van belang voor de functie van plaatsvervangend Collegelid:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Analytisch vermogen
 • Luisteren
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Besluitvaardigheid

Huidige vacatures

Het College is op dit moment op zoek naar meerdere plaatsvervangend leden.

Termijn en bezoldiging

De plaatsvervangend Collegeleden worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Herbenoeming is mogelijk. U maakt aanspraak op een vacatievergoeding per deelgenomen zitting (kan uit twee zaken bestaan) of vergadering ad € 311,00 conform de Notitie Vacatiegelden Plaatsvervangend Collegeleden in het oordelenproces. Tevens kunt u op basis van deze Notitie uw gemaakte reiskosten en eventuele andere onkosten declareren.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jan-Peter Loof, Ondervoorzitter Frontoffice & Oordelen. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij de afdeling HR. Beide zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 888 38 88.

Solliciteren

Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 10 januari 2021 indienen. Stuur uw motivatiebrief en cv per e-mail naar  sollicitatie@mensenrechten.nl

Wij vragen

 • Nieuwsgierige mensen en kritische denkers die een bijdrage willen leveren aan de missie van het College
 • De graad van Master op het gebied van het recht (of een daaraan gelijkgestelde titel in de rechtsgeleerdheid)
 • Ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring
 • Kennis van en ervaring met de toepassing van gelijkebehandelingsnormen binnen het arbeidsrecht of sociaalzekerheidsrecht is een pré
 • Wenselijk dat het plaatsvervangend Collegelid beschikt over aantoonbare relevante maatschappelijke ervaring

Wij bieden

 • U maakt aanspraak op een vacatievergoeding per deelgenomen zitting (kan uit twee zaken bestaan)
 • Of vergadering ad € 311.00 conform de Notitie Vacatiegelden Plaatsvervangend Collegeleden in het oordelenproces
 • U kunt op basis van deze Notitie uw gemaakte reiskosten en eventuele andere onkosten declareren
Solliciteer nu!
College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. De missie is om bij te dragen aan een samenleving met een cultuur van respect voor mensenrechten; een samenleving waaraan iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, niet gehinderd door vooroordelen en discriminatie.

Contact informatie

Kleinesingel 1-3

3500 DA Utrecht

030 – 888 38 88

Bezoek website
Hoe werkt het

Stap 1

U vindt een interessante vacature.

Stap 1

Stap 2

Via de solliciteerbutton vult u uw naam en e-mail in.

Stap 2

Stap 3

Via de verzendknop stuurt u uw gegevens en naar de vacaturehouder welke contact met u opneemt rondom uw interesse.

Stap 3

Direct solliciteren

 • Toegestane bestandstypen: pdf, docx.

Het Nederlands Juristenblad (NJB) is dé toonaangevende bron voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies, wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia en biedt U een signaleringsfunctie voor wetgeving, rechtspraak, literatuur, nieuws, evenementen en juridische vacatures.