Medewerkers wetenschappelijk bureau sectie civiel

Full time
WO
Den Haag
Legal
€ 5 039,00
Solliciteer nu!

Medewerkers wetenschappelijk bureau sectie civiel

Omschrijving vacature

Het betreft een hoogwaardige juridische functie. U verleent bijstand bij het opstellen door de advocaat-generaal van conclusies ten behoeve van de civiele kamer van de Hoge Raad, door onder meer het verzamelen van wetenschappelijke documentatie, het verrichten van literatuur-, jurisprudentie-, wetsgeschiedenis- en dossieronderzoek en het schrijven van concepten voor conclusies. U bespreekt de door u opgestelde stukken met de advocaat-generaal voor wie u werkt.

Wie zijn wij

De Hoge Raad is de hoogste rechter in het Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad vervult zijn rol in de rechtspraak in een dialoog met andere gerechten, met de wetgevende en de uitvoerende macht en met de samenleving. De kern van de juridische en maatschappelijke taak van de Hoge Raad is het bevorderen van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid en het bieden van rechtsbescherming aan rechtzoekenden. Bij de Hoge Raad bestaat een parket. Het parket bij de Hoge Raad staat los van het Openbaar Ministerie en de leden zijn onafhankelijk van regering en parlement. Het parket heeft onder meer tot taak onder leiding van de procureur-generaal juridische adviezen te geven aan de Hoge Raad.

Werkzaamheden

U heeft rechten gestudeerd (master/doctoraal) aan een Nederlandse universiteit en beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het burgerlijk recht. Publicaties, bij voorkeur op het gebied van civiel recht, strekken tot aanbeveling. Juridische ervaring na de studie is vereist. De Hoge Raad is geïnteresseerd in sollicitanten met een algemene, brede ervaring, maar ook in meer gespecialiseerde juristen.

Salariëring vindt plaats conform CAO Rijk. Afhankelijk van het aantal jaar werkervaring, kennis en opleiding zal inschaling plaatsvinden in schaal 11 met een maximumsalaris van € 5039,– bruto per maand bij een volledige werkweek. Bij 6 jaar relevante juridische werkervaring (waarvan ten minste één jaar bij de Hoge Raad) en bij goed functioneren kan een bevordering als ambtenaar naar schaal 12 met een maximum salaris van € 5710,– bruto per maand of een benoeming tot gerechtsauditeur met een overgang naar salariscategorie 11 rechterlijke macht (= ± ambtelijke schaal 12) volgen.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het betreft een functie voor een periode van 5 à 6 jaar. Daarna wordt u geacht uw loopbaan elders voort te zetten. Leden van het wetenschappelijk bureau gingen over naar de rechterlijke macht, universiteiten, departementen, de advocatuur of het bedrijfsleven.
Er is binnen het wetenschappelijk bureau voldoende gelegenheid om cursussen te volgen.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties inclusief C.V. en cijferlijst, tot en met 26 augustus 2021 sturen naar vacature@hogeraad.nl, t.a.v. het hoofd wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning sectie civiel, mevrouw mr. B.A. van Andel – van Everdingen, onder vermelding van vacature WB civiel.

De sollicitatiegesprekken zullen in beginsel plaatsvinden in de week van 6 september t/m 10 september 2021.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw mr. A.M. (Anne) Bekkering, tel. 070-3611415, mevrouw mr. M.D. (Madhvi) Ramparichan, tel. 070-3611382 (wetenschappelijk medewerkers bij de sectie civiel) en bij mevrouw L.C. (Leonie) Willemse, tel. 070-3611393 (medewerker P&O). Voor informatie over de Hoge Raad, het parket en het wetenschappelijk bureau kunt u ook terecht op de website www.hogeraad.nl.

Wij vragen

  • U heeft rechten gestudeerd (master/doctoraal) aan een Nederlandse universiteit en beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het burgerlijk recht
  • Publicaties - bij voorkeur op het gebied van civiel recht - strekken tot aanbeveling
  • Juridische ervaring na de studie is vereist

Wij bieden

  • Salariëring vindt plaats conform CAO Rijk
  • Afhankelijk van het aantal jaar werkervaring - kennis en opleiding zal inschaling plaatsvinden in schaal 11 met een maximumsalaris van € 5039
  • - bruto per maand bij een volledige werkweek
Solliciteer nu!
Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter.

Contact informatie

Korte Voorhout 8

2511 EK Den Haag

070 36 11 311

Bezoek website
Hoe werkt het

Stap 1

U vindt een interessante vacature.

Stap 1

Stap 2

Via de solliciteerbutton vult u uw naam en e-mail in.

Stap 2

Stap 3

Via de verzendknop stuurt u uw gegevens en naar de vacaturehouder welke contact met u opneemt rondom uw interesse.

Stap 3

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren

Solliciteer hier

Het Nederlands Juristenblad (NJB) is dé toonaangevende bron voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies, wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia en biedt U een signaleringsfunctie voor wetgeving, rechtspraak, literatuur, nieuws, evenementen en juridische vacatures.