Lid Adviescommissie bezwaarschriften

Part time
WO
Ede
Legal
Solliciteer nu!

Lid Adviescommissie bezwaarschriften

Omschrijving vacature

Lid Adviescommissie bezwaarschriften
Jurist

Onze uitdaging voor jou…..
De onafhankelijke en externe adviescommissie voor de bezwaarschriften van het Ctgb heeft tot taak het College te adviseren over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Door het vertrek van een van de commissieleden, zoekt het Ctgb een Lid Adviescommissie bezwaarschriften.

Waardoor…
De adviescommissie bezwaarschriften is een commissie bestaande uit externe juristen en inhoudelijk deskundigen. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden en wordt ondersteund door een secretaris. Momenteel bestaat de adviescommissie, naast de voorzitter, uit zes leden, zodat er per zitting voldoende leden zijn om de benodigde bezetting te kunnen realiseren.

De adviescommissie geeft het College advies over te nemen besluiten op bezwaarschriften. Hiertoe houdt de adviescommissie een (openbare) hoorzitting indien zij dat nodig acht. Uiteraard is de adviescommissie bevoegd om rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen die nodig zijn om tot een gewogen advies te komen. Tevens kan de adviescommissie besluiten nader onderzoek te doen.

Wie zijn wij

Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.

Hoe? Door onze kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. We zien een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten als een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces.

Als ambitieuze organisatie streven wij naar een hoge kwaliteit en optimaliseren wij continu het toelatingsproces. Helpt jouw deskundigheid ons hierbij verder?

Het Ctgb draagt bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Zij komen tot stand binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Werkzaamheden

Waarvoor…
Leden van de adviescommissie worden door het College benoemd. Een lid van de adviescommissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het College en de ministeries waaraan het College verantwoording aflegt (LNV, IenW, VWS, SZW). Leden kunnen ook geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor belanghebbenden bij besluiten van het College.

Voorwaarden

• Benoeming geldt voor een periode van 5 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.
• De adviescommissie komt ca. 1 keer per maand bijeen.
• Leden ontvangen een vastgestelde vergoeding per vergadering, evenals een reiskostenvergoeding.

Wij vragen

  • WO werk- en denkniveau
  • Ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures
  • Ervaring met advisering in een complexe bestuurlijke wetenschappelijke en internationale omgeving
  • Gedegen kennis van en ervaring met Nederlands bestuursrecht en Europees recht en/of één van de relevante wetsdomeinen
  • Kennis van risicobeoordeling
  • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels
  • Sterk in luisteren - samenvatten en doorvragen
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • Affiniteit met het werk(terrein) van het Ctgb
  • Analytisch - kritisch en oplossingsgericht

Wij bieden

Solliciteer nu!
Ctgb

Het Ctgb staat voor deskundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen de kaders van Europese en nationale wetgeving. We dragen daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op de veiligheid van mens, dier en milieu.

Contact informatie

Bennekomseweg 41

6717LL Ede

0317-471810

Bezoek website
Hoe werkt het

Stap 1

U vindt een interessante vacature.

Stap 1

Stap 2

Via de solliciteerbutton vult u uw naam en e-mail in.

Stap 2

Stap 3

Via de verzendknop stuurt u uw gegevens en naar de vacaturehouder welke contact met u opneemt rondom uw interesse.

Stap 3

Klik op de onderstaande knop om te solliciteren

Solliciteer hier

Het Nederlands Juristenblad (NJB) is dé toonaangevende bron voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies, wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia en biedt U een signaleringsfunctie voor wetgeving, rechtspraak, literatuur, nieuws, evenementen en juridische vacatures.