Hoofd Handhaven (32 – 36 uur per week)

Full time
WO
Den Haag
Legal
€ 7 046,67
Solliciteer nu!

Hoofd Handhaven (32 – 36 uur per week)

 

Omschrijving vacature

Als handhavingsjurist met ruime ervaring geef je leiding aan een afdeling van op dit moment circa 11 FTE. Je hebt visie en lef en bent het boegbeeld van de afdeling. Je draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen van de afdeling en voor de kwaliteit van haar producten. De afdeling Handhaven draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van handhavingstrajecten, zoals het opleggen van bestuurlijke boetes en herstelsancties. Je bent lid van het MT van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en rapporteert aan de directeur.

Met de komst van de AVG zijn hoge ambities gesteld en is het handhavingsinstrumentarium van de toezichthouder fors uitgebreid. Dit brengt grote uitdagingen mee. Je analytische vaardigheden in combinatie met creativiteit, de vaardigheid om snel te kunnen schakelen, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen stellen je in staat om de benodigde resultaten te behalen.

Je bent een prettige collega en leidinggevende en in staat verbindingen te leggen met al je collega’s binnen de AP (integraal werken en denken), maar met name ook met je collega’s die werkzaam zijn bij de onderzoeksafdelingen en de afdeling Beveiliging en technologie. Bovendien onderhoud je goede relaties buiten de AP met onder andere je collega’s van de andere privacytoezichthouders binnen Europa.

Competenties Manager
– organisatiesensitiviteit
– bestuurssensitiviteit
– omgevingsbewustzijn
– aansturen groep
– aansturen organisatie
– ontwikkelen medewerkers
– reflecteren
– netwerken

Wie zijn wij

De AP is volop in beweging. De rol en de structuur van de organisatie zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving. Tevens heeft de AP per 1 januari 2019 eigen rechtspersoonlijkheid verkregen ter versterking van haar onafhankelijke positie.
De internationale context waarbinnen de AP opereert is steeds belangrijker. Zo heeft de AP sinds 25 mei 2018 zitting in de nieuwe European Data Protection Board (EDPB) waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. De EDPB kan bindende besluiten nemen waaraan nationale privacytoezichthouders zich moeten houden. Ook is de AP in de EU de ‘leidende toezichthouder’ voor internationale organisaties met een hoofdvestiging in Nederland. De AP werkt daarbij nauw samen met haar Europese collega-toezichthouders. Verder geeft de AP actief voorlichting aan burgers en organisaties ov er rechten en risico’s op privacygebied. Een andere belangrijke taak is de behandeling van klachten van burgers over overheden en bedrijven.

Bij de AP werken op dit moment ongeveer 190 mensen. Je werkt met betrokken collega’s en er is een gezonde balans tussen presteren en leren. Ieder gunt een ander zijn/haar successen en we helpen elkaar waar dat kan of nodig is. Bij de AP word je dagelijks uitgedaagd om je kennis, kunde en creativiteit in de strijd te werpen. De AP stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers en werkt aan de organisatie om een moderne toezichthouder te zijn. Daarbij stellen wij duidelijke professionele eisen aan onszelf en elkaar. De AP handelt volgens de kernwaarden onafhankelijk, open, deskundig en effectief.

Werkzaamheden

Je bent een prettige collega en leidinggevende en in staat verbindingen te leggen met al je collega’s binnen de AP (integraal werken en denken), maar met name ook met je collega’s die werkzaam zijn bij de onderzoeksafdelingen en de afdeling Beveiliging en technologie. Bovendien onderhoud je goede relaties buiten de AP met onder andere je collega’s van de andere privacytoezichthouders binnen Europa.

Word je hier enthousiast van?
Mail dan uiterlijk 19 juni 2020 jouw motivatiebrief en CV naar vacature@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Jouw reactie kun je richten aan mevrouw mr. A.C. (Annita) de Bruijne, Directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de AP.

De verdere procedure is als volgt:
• per ommegaande sturen wij je een ontvangstbevestiging
• binnen een week na de sluitingsdatum maken wij een eerste selectie en hoor je of wij je uitnodigen voor een gesprek
• we voeren maximaal drie gesprekken met je, waarna eventueel een arbeidsvoorwaardengesprek volgt
• een klikgesprek met een of meer andere afdelingshoofden van de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering en met een of meer medewerkers van de afdeling Handhaven maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure
• een assessment en/of het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over de functie kun je het functieprofiel Manager bestuderen en/of contact opnemen met Annita de Bruijne, via telefoonnummer (070) 8888 500.

Wij vragen

 • een afgeronde WO-opleiding Rechten
 • ervaring of affiniteit met de onderliggende waarden van de privacywetgeving
 • uitstekende kennis van en ruime ervaring met bestuurlijke handhaving (hoofdstuk 5 Awb
 • bewijsrecht) en Europees (bestuurs)recht
 • de vaardigheden om ook als meewerkend ‘voorman’ te kunnen fungeren
 • ervaring met leidinggeven
 • ervaring met het bevorderen van horizontale samenwerking binnen een organisatie
 • ervaring met strategisch adviseren over handhaven
 • ervaring met het inrichten van processen
 • uitstekende communicatieve vaardigheden
 • een goede beheersing van de Engelse taal (Engels is de voertaal bij de Europese samenwerking)
 • internationale werkervaring (een pré)

Wij bieden

 • salaris in schaal 14 (maximaal € 7.046 per maand)
 • 13e maand
 • maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden)
 • naast het salaris ontvang je een Individueel keuzebudget (IKB)
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten
 • loopbaanbegeleiding en goede opleidingsmogelijkheden
Solliciteer nu!
De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt.

Contact informatie

Bezuidenhoutseweg 30

Den Haag

070-8888 500

Bezoek website
Hoe werkt het

Stap 1

U vindt een interessante vacature.

Stap 1

Stap 2

Via de solliciteerbutton vult u uw naam en e-mail in.

Stap 2

Stap 3

Via de verzendknop stuurt u uw gegevens en naar de vacaturehouder welke contact met u opneemt rondom uw interesse.

Stap 3

Direct solliciteren

 • Toegestane bestandstypen: pdf, docx.

Het Nederlands Juristenblad (NJB) is dé toonaangevende bron voor juristen. Het NJB is een belangrijk platform voor juridische discussies, wordt regelmatig geciteerd in de algemene publieksmedia en biedt U een signaleringsfunctie voor wetgeving, rechtspraak, literatuur, nieuws, evenementen en juridische vacatures.